0944 203 124

emcenter@emcenter.sk

EM center SK

Záhrada

Zdravé prostredie v záhrade, kvalitu pôdy a rast rastlín vytvárajú malé mikroorganizmy, ktoré poznáme ako Efektívne (regeneratívne) mikroorganizmy. Je to veľká skupina malých živých organizmov, ktoré podporujú život a všetko, čo rastie a rozvíja sa. Vytvárajú úzku symbiózu s rastlinami, chránia ich a starajú sa o ich výživu.

Oasis EM-1 je prípravok, ktorý obsahuje symbiotické komplexy zo špeciálne zvolenými prírodnými živými mikroorganizmami (baktérie mliečneho kvasenia, fotosyntézne baktérie, dusíkofixujúce baktérie,kvasinky).

Použitie EM prípravku vo vašej záhrade

  • zavlažovanie a postrek rastlín na otvorenom aj krytom priestranstve
  • na ošetrenie semien, cibúľ kvetín a okrasných rastlín, hľúz zemiakov
  • zalievanie sadeníc a izbových rastlín
  • jarné a jesenné obrábanie pôdy
  • kompostovanie

EM technológia v rastlinnej výrobe 

  • umožňuje urýchliť klíčenie, kvitnutie, rodenie a dozrievanie rastlín
  • zlepšuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy, potláča pôdne patogény a škodcov
  • zvýšenie fotosyntetickej produktivity plodín

Oasis EM-1 je najúspornejší systém ekologicky čistého pôdohospodárstva

Na to aby sme vyrobili kvalitný biologický kompost a aby kompostovanie prebehlo úspešne, potrebujeme vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj mikroorganizmov.
Rast a ochrana vašich obľúbených rastlín a kvetov je úloha, s ktorou sa Oasis EM-1 ľahko vyrovná. Použitie vodného roztoku EM umožňuje ich ľahké pestovanie, kvitnutie je dlhé a vývoj podľa genetického potenciálu.
Rastliny, zvieratá a ľudia sú náchylní na rôzne choroby. Niektoré z nich sú geneticky určené, iné sú spôsobené mnohými environmentálnymi faktormi. Pomocou technológie EM je možné zabrániť nielen poškodeniu plodín hmyzom a chorobami, zvýšiť ich produktivitu, ale aj zastaviť používanie herbicídov. 

Oasis EM-1 sa používa vo forme pracovného roztoku, ktorý sa riedi  vodou, podľa účelu použitia