Kompostovanie

Prípravok Oasis EM-1 je nevyhnutný pri príprave kompostu.

Kompost vďaka pridaniu EM je mimoriadne kvalitný, pretože účinné mikroorganizmy posilňujú imunitný systém rastlín a zlepšujú klíčenie, úrodnosť a zrelosť. EM kompost je  prirodzený spôsobom ochrany rastlín pri pestovaní.
Účinné mikroorganizmy (EM) pomáhajú spracovať biologický odpad. 

EM-kompostovanie je najproduktívnejší spôsob použitia dostupných organických látok. Počas tohto procesu sa z bunky uvoľňujú obe živiny obsiahnuté v kompostovanej organickej hmote a celé spektrum EM zavedené s roztokom EM sa vo výslednom živnom médiu znásobuje.

Účinok pridania EM do kompostovej haldy sa pozoruje jednak v prudkom zvýšení rýchlosti kompostovania, ale predovšetkým v ešte výraznejšom zvýšení výživovej hodnoty výsledného hnojiva.

Bežný kompost je pripravený za niekoľko rokov a slúži predovšetkým na zlepšenie štruktúry pôdy, EM kompost sa v zásade môže používať mesiac po položení a je to najproduktívnejší zdroj revitalizácie pôdy a významné zvýšenie výnosu.