0944 203 124
emcenter@emcenter.sk
EM center SK

Pôda

Systematické používanie syntetických hnojív, pesticídov a hlboké oranie pôdy vedie k niekoľkým deštrukčným dôsledkom:

- ničenie štruktúry a degradácia pôdy

- vyčerpanie humusu a znížená úrodnosť pôdy

- vyčerpanie výrobkov vitamínmi a minerálnymi látkami

- nasýtenie pôdy a výrobkov toxickými prvkami

- zníženie imunity rastlín a ich odolnosť voči stresovým faktorom

Preto potrebujeme technológiu na ochranu pôdy a životného prostredia.

Riešením je používanie hnojiva Oasis EM-1.