0944 203 124
emcenter@emcenter.sk
EM center SK

Odstúpenie od zmluvy

Vrátenie tovaru v lehote 14 dní:

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tovar spolu s vyplneným formulárom o odstúpení spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe, môžete zaslať  na adresu:

EM center s.r.o
Priemyselná 2
040 01 Košice

Aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy, prosíme o jeho spoľahlivé zabalenie. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí . Tovar neposielajte na dobierku.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet. Pre dodržanie 14 dňovej lehoty je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžte stiahnuť TU: