0944 203 124
emcenter@emcenter.sk
EM center SK

Zavedenie EM technológie

Zavedenie EM technológii a prechod k zásadám ekologického hospodárstva je kľúčom k ochrane prírody. Oasis EM-1 je ideálny biologický produkt pre ekologické poľnohospodárstvo.

Okrem zlepšenia zloženia pôdy je Oasis EM-1 schopný riešiť aj celý rad problémov v oblasti ochrany životného prostredia. Zahŕňa to spracovanie trusu, hnoja, zníženie koncentrácie nebezpečných plynov a neutralizáciu nepríjemných zápachov na farmách spojených s chovom dobytka.

Prípravok Oasis EM-1 je neškodný pre ľudí, zvieratá, hmyz a životné prostredie, jednoducho sa aplikuje a je ekonomicky výhodný.

Použitie tohto prípravku a EM technológii v ekologickom poľnohospodárstve ukazuje niekoľko významných výhod :

- použitie prípravku Oasis EM1 znižuje náklady na pracovnú silu a náklady na energiu. Náklady na spracovanie 1 ha pôdy možno znížiť o 15 - 20% znížením nákladov na palivo, minerálne hnojivá a prípravky na ochranu rastlín;
- píjmy poľnohospodárov z používania týchto technológií sa zvyšujú v dôsledku vysokých výnosov, vysokokvalitných výrobkov a znížených strát pri skladovaní. Pri produkcii napríklad pšenice s použitím tejto technológie sa výrobné náklady v priemere znížia o 20 - 30%.
- použitie prípravku podporuje rozvoj fauny a flóry, to znamená organických látok v pôde; inhibuje choroby rastlín a škodcov.
- mikroorganizmy obsiahnuté v prípravku prispievajú k rýchlej fermentácii organických materiálov v kompostoch a v pôde.

Na výrobu kompostu je možné použiť akýkoľvek druh organických látok, dokonca aj odpad s nepríjemným zápachom, ktorý po fermentácii zmizne; mikroorganizmy prispievajú k rozvoju vnútornej imunity rastlín a zvyšujú ich odolnosť voči nepriaznivým faktorom.

Použitím prípravku Oasis EM1 sa toxický odpad z chovov hospodárskych zvierat a spracovateľských závodov premení na hnojivá šetrné k životnému prostrediu.
Je možné obnoviť pôdnu mikroflóru a prejsť na ekologické poľnohospodárstvo za 3 až 5 rokov. Už v prvom roku používania prípravku na farmách sa dosahujú povzbudivé výsledky:

- pôda sa uvoľní a je dobre štruktúrovaná
- namáčanie semien a postrek rastlín počas vegetačného obdobia ich robí silnými, odolnými voči chorobám, škodcom a nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Použitie EM technológie umožňuje získať z organického odpadu cenné, univerzálne organické hnojivo obohatené o vysoko účinné mikroorganizmy so zvýšeným obsahom mobilných foriem živín, čo umožňuje zvýšiť produktivitu ornej pôdy a zvýšiť produkciu všetkých druhov poľnohospodárskych výrobkov.

Multifunkčnosť prípravku Oasis EM-1 nám umožňuje riešiť množstvo environmentálnych problémov:

  • zníženie obsahu amoniaku, sírovodíka, metánu vo vzduchu
  • potlačenie zápachu
  • čistenie odpadových vôd
  • potlačenie patogénnej mikroflóry 

Oasis EM-1

Riešenie každodenných problémov