Ekológia

Zavedenie EM technológie

Zavedenie EM technológii a prechod k zásadám ekologického hospodárstva je kľúčom k ochrane prírody. Oasis EM-1 je ideálny biologický produkt pre ekologické poľnohospodárstvo.

Okrem zlepšenia zloženia pôdy je Oasis EM-1 schopný riešiť aj celý rad problémov v oblasti ochrany životného prostredia. Zahŕňa to spracovanie trusu, hnoja, zníženie koncentrácie nebezpečných plynov a neutralizáciu nepríjemných zápachov na farmách spojených s chovom dobytka.

Použitie EM technológie umožňuje získať z organického odpadu cenné, univerzálne organické hnojivo obohatené o vysoko účinné mikroorganizmy so zvýšeným obsahom mobilných foriem živín, čo umožňuje zvýšiť produktivitu ornej pôdy a zvýšiť produkciu všetkých druhov poľnohospodárskych výrobkov.

Multifunkčnosť prípravku Oasis EM-1 nám umožňuje riešiť množstvo environmentálnych problémov:

  • zníženie obsahu amoniaku, sírovodíka, metánu vo vzduchu
  • potlačenie zápachu
  • čistenie odpadových vôd
  • potlačenie patogénnej mikroflóry 

Oasis EM--1 sa odporúča na riešenie každodenných problémov

Oasis EM-1

Riešenie každodenných problémov

Farmy
Záhrada
Poľnohospodárstvo
Ekológia